Strzelanie do Kura

KRÓL STRZELCÓW

17 czerwca 2014 roku na terenach
zielonych i boisku Szkoły Podstawowej nr 130 odbyła się trzecia w tym roku szkolnym impreza w ramach
innowacji pedagogicznej „Wszystko po krakowsku”, pt. „KRÓL STRZELCÓW”. Patronat nad nią objęło
Bractwo Kurkowe, a do współpracy
przystąpił MDK „Dom Harcerza” z ul. Lotniczej.

W tygodniu poprzedzającym wydarzenie wszystkie klasy
4 – 6, dzięki hojności brata kurkowego Władysława Kufreja, miały okazję zapoznać się z historią i tradycjami Bractwa Kurkowego w
Krakowie oraz wysłuchać opowieści
Małgorzaty Niechaj, Kierownika Działu
Folkloru i Tradycji Krakowa w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, o fortyfikacjach
naszego miasta i zobaczyć ich pozostałości.
Każda z klas - na czas imprezy przedstawicieli jednego z krakowskich średniowiecznych cechów -
rozpoczęła działania od zaprezentowania swoich wyrobów i narzędzi używanych do ich wytwarzania. Następnie uczniowie przystąpili do eliminacji w konkursie o tytuł „Króla Strzelców”. Rywalizowali w trzech konkurencjach: w strzelaniu rzutkami do tarczy, rzucie kółkami na pachołki i w rzucie piłką do
kosza. Finaliści pojechali do MDK „Dom Harcerza” na profesjonalną strzelnicę, gdzie pod opieką
instruktora Klubu Strzeleckiego "Wiarus", Rafała Kalety, przeprowadzono zawody strzeleckie. „Królową Strzelców”została Ania Bielecka z kl. 6c, a „Królem Strzelców”, ex aequo Piotr Nowak z kl. 6a i Konrad Uranowski z kl. 5a.
Pozostali „rzemieślnicy” przystąpili do wznoszenia murówobronnych z basztą przypisaną ich cechowi. Przybyli na wydarzenie bracia kurkowi: Stanisław Dyrda - król Bractwa Kurkowego A. D. 2004 i Władysław Kufrej– marszałek Bractwa Kurkowego A. D. 2012, którzy wcześniej pilnie przyglądali
się rywalizacji w strzelaniu, teraz sprawdzali solidność i sposób budowy fortyfikacji.
Ogromne zainteresowanie budowniczych wzbudzały niezwykle bogate i malownicze stroje
Gości. Chętnie udzielali Oni uczniom wyjaśnień i opowiadali o działalności Bractwa Kurkowego. Jedną z jegotradycji jest przyznawanie ludziom oraz instytucjom, które wniosły znaczący
wkład w rozwój Bractwa Kurkowego - "Guza Oracewicza", jednego z najważniejszych wyróżnień. Dzieje się tak dla upamiętnienia celnego strzału wykonanego przez brata kurkowego, pasamonika Marcina Oracewicza, którym pozbawił życia – używając guza /ozdobnego guzika/ zerwanego z kontusza –
dowódcę wojsk rosyjskich oblegających Kraków.

Kolejna konkurencja związana była właśnie z tą tradycją. Jedną ze sztandarowych lektur dla każdej szkoły podstawowej, a szczególnie dla naszej, im. Jana Brzechwy, jest „Akademia pana Kleksa”. Wśród jej bohaterów spotykamy szpaka Mateusza, zbieracza guzików. Nasi uczniowie musieli się tym razem wykazać
celnością w strzelaniu z procy do podobizny Filipa Golarza – przeciwnika pana Kleksa - aby zdobyć trofeum – „Guzik Szpaka Mateusza”. Każda klasa wykonała także, według własnego projektu, chorągiew swojego cechu.

Imprezę zakończyła dekoracja zwycięzców: Królowie Strzelców otrzymali statuetki kura ufundowane
i wykonane przez brata kurkowego Władysława Kufreja wg projektu nauczyciela plastyki Jerzego Kowalika oraz „Guziki Szpaka Mateusza” wyprodukowane przez autorów innowacji - Annę Korzeniowską i Pawła Szafarskiego. 
Kreator stron internetowych - przetestuj